Over ons

B10Vastgoed B.V. houdt zich vooral bezig met het geven van Huisvestingsadvies voor verschillende zorg- en maatschappelijke instellingen en bedrijven. Dit huisvestingsadvies heeft als hoofddoel om goede huisvesting te realiseren of behouden.

De werkzaamheden van B10Vastgoed bevinden zich verder in de conceptuele planontwikkeling en verwerving van vastgoed om projecten en initiatieven op te zetten. Dit trachten we door het maken van haalbaarheidsstudies en bestemmingsplanonderzoeken in samenwerking met verschillende partners en/of eindgebruikers. Voor vragen over vastgoed- en planontwikkeling kunt u ook contact opnemen met B10Vastgoed. 

Home

Voor meer informatie over B10Vastgoed B.V.

Diensten

Voor het dienstenpakket klik onderstaand!    

Contact

Voor de contactgegevens en informatie klik onderstaand!